`

נזקי רכוש כתוצאה מפעולות איבה

נגרם לכם נזק על רקע המצב הביטחוני? מוזמנים לעיין במאמר מקצועי שערכה עורכת הדין הדס מושקוביץ המספק הנחיות בנוגע קבלת פיצוי כתוצאה מנזקי מלחמה.

בשל המצב הביטחוני הקשה השורר בימים אלו, ראינו לנכון להדגיש מס' נקודות שעשויות לסייע לנפגעי ירי הרקטות.

בימים אלו, רכושם של אזרחים ישראלים רבים ניזוק כתוצאה מירי הרקטות. חשוב לדעת כי נפגעים ברכוש, זכאים לפיצוי מכח חוק מס רכוש וקרן פיצויים תשכ"א- 1961.

במידה ורכושכם נפגע כתוצאה מהלחימה (נפילת רקטה, נזקי הדף וכדומה) עליכם להודיע לקרן הפיצויים על הנזק בתוך שבועיים מיום האירוע ולהגיש תביעה בתוך שלושה חודשים ממועד זה.

את ההודעה על הנזק ניתן לשלוח באופן מקוון בלינק הבא: https://www.misim.gov.il/smPapaInternet/frmOpenMiniLogin.aspx או במוקד הטלפוני שמספרו *4954.

במהלך הלחימה, מגיעים בדר"כ אנשי הקרן לשטח ובוחנים באמצעות שמאי את הנזקים שנגרמו.

רק במידה ואנשי הקרן לא הגיעו לשטח, עליכם לקבל אישור משטרה לפיו הנזק נגרם לרכוש ולהגיע עימו ועם יתר המסמכים הנדרשים למשרד מיסוי מקרקעין ומס הכנסה הקרוב לביתכם.

חשוב מאד לתעד את הנזקים האותנטיים מזמן האירוע בתמונות וסרטונים ולשמור אותם למקרה שתדרשו להוכחת הנזק.

נזקי מבנה

במידה ונגרמו נזקים למבנה הבית, תשלח קרן הפיצויים אנשי מקצוע (שמאי או מהנדס) שיעריכו את הנזקים למבנה.

חשוב שתדעו כי באפשרותכם לשכור שירותי שמאי או מהנדס פרטי שעשויים להעלות את תשלום הפיצויים ואינכם מחויבים להערכת הנזק שערכו נציגי קרן הפיצויים.

נזקי רכוש

במידה ונגרמו נזקים לרכוש הבית (חפצי בית), הנכם זכאים לפיצוי מכח תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים), תשל"ג-1973. בתקנות אלו נקבע מחירון קבוע לפי קטגוריות של חפצי הבית ולפי גודל המשפחה.

נציין כי תכשיטים, עתיקות, חפצי אומנות, כסף מזומן והמחאות, אינם ברי פיצוי מכח התקנות שצוינו לעיל, ובגין נזקים אלו יש לפנות למבטחת הדירה, ככל שהדירה בוטחה בביטוח תכולה.

נזקי רכב

במידה ונגרמו נזקים לרכב שבבעלותכם, שמאי מטעם קרן הפיצויים יעריך את הנזק ויפנה אתכם לתיקון הנזק במוסך לבחירתכם, בכפוף לאישור השמאי מטעם קרן הפיצויים.

חשוב מאד לא לתקן את הרכב בטרם בדיקתו על ידי שמאי מטעם קרן הפיצויים, אף אם שכרתם שירותי שמאי פרטי ותיעדתם את הנזק, שאם לא כן עלולה קרן הפיצויים לדחות את תביעתכם.

עם הגשת ההודעה על הנזק ו/או הגשת התביעה, עליכם לצרף אישור משטרה, רישיון רכב בתוקף, אישור אי הגשת תביעה מחברת הביטוח ואישור ניהול חשבון. במידה ותדרשו לצרף מסמכים נוספים נציגי קרן הפיצויים יודיעו לכם ויבקשו את השלמת המסמכים.

נזקים לעסק

במידה ונגרמו נזקים לציוד עסקי שבבעלותכם, הנכם זכאים לפיצוי בערכי "שיפוי", דהיינו, שווי השוק של הציוד לפי ערכו לפני הפגיעה (ולא "חדש תמורת ישן") לאחר שתוכיחו כי הציוד היה בבעלותכם.

פיצוי בגין נזק למלאי ישולם לפי שווי עלות המלאי שנפגע- לאחר שתוכיחו כי הוא אכן ניזוק- בניכוי מע"מ עליו עליכם להזדכות.

עם הגשת ההודעה על הנזק ו/או הגשת התביעה עליכם לצרף לטופס התביעה מסמכים המוכיחים כי הציוד/המלאי שניזוק נרכש על ידי עסק, רשימה מפורטת של הציוד שנפגע, אישור מס הכנסה על ניכוי מס במקור ואישור ניהול חשבון.

תביעתכם תיבחן על ידי שמאי מטעם קרן הפיצויים, וגם במקרה זה חשוב לשמור את השרידים ולתעד את הנזק שנגרם להם.

בשלב זה, לא ניתן לדעת האם המדינה תאשר פיצויים עבור נזקים עקיפים ומה יהיו תנאי הזכאות עבור קבלת הפיצוי.

עסקים שנפגעו כלכלית, מעסיקים ששילמו שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בהתאם להוראות פיקוד העורף וחקלאים, צריכים לעקוב אחר ההנחיות שמטבע הדברים יפורסמו בהמשך.

חשוב לדעת כי גם החלטת מנהל קרן הפיצויים אינה חקוקה בסלע, ובאפשרותכם להגיש עליה ערר בתוך 30 יום ממועד קבלת ההחלטה. בערר תידון ועדת ערר בלתי תלויה שהוקמה מכח החוק.

לתשומת ליבכם כי קרן הפיצויים מקפידה מאד על מועדי הגשת התביעה והערר, ובמידה ותגישו אחד מהם באיחור, קרן הפיצויים תדחה את דרישתכם על הסף, במידה ולא יינתנו נימוקים מספקים לאיחור בבקשה להארכת מועד(נטל כבד להוכחה).

בימים אלו מעמיד משרדנו שירותי סיוע משפטי ראשוני ללא התחייבות לנפגעי המבצע הזכאים לפיצוי מכח חוק מס רכוש.

Shopping Basket