`

האם צריך לשלם פיצויי פיטורין לקבלן עצמאי?

האם צריך לשלם פיצויי פיטורין לקבלן עצמאי? בפסק דין יוצא דופן שניתן לאחרונה נפסקו פיצוי פיטורין, למרות אי קיום יחסי עובד – מעביד.

לכל מעביד ידוע כי כאשר עובד שלו מפוטר לאחר שנת עבודה אחת או יותר, עליו לשלם לעובד זה פיצויי פיטורין.
 
באותו אופן, ידוע לכל מעביד, כי כאשר החברה או העסק מתקשרים עם קבלן משנה עצמאי, המקבל תשלום על פי חשבונית ולא על פי תלוש משכורת, אין חובה לשלם לאותו קבלן זכויות סוציאליות או פיצויי פיטורין, הואיל ואין בין הצדדים יחסי עובד-מעביד.
 
האמנם?
 
פסיקה חדשנית מבית היוצר של בתי הדין לעבודה – קובעת אחרת. מדובר במגמה אשר עלולה לגרום הוצאה מפתיעה לחברה/למעביד, בסכומים ניכרים, כל זאת מבלי שהמעביד מודע כלל לאפשרות זו.  
 
פסק דין שניתן לאחרונה בבית הדין האזורי לעבודה, נקבע כי למרות שלא היו יחסי עובד-מעביד בין הצדדים, והתקשרות בין הצדדים הייתה בין מזמין עבודה לבין קבלן עצמאי אשר קיבל תשלום על פי חשבונית, הרי שמגיעים לקבלן פיצויי פיטורין, וזאת בסכום עתק של 330,000 ₪!
 
ומעשה שהיה, כך היה:
 
עדנה רוזנטל, רופאה, התקשרה כקבלן עצמאי עם קופת חולים מאוחדת, והצדדים עבדו יחד במשך 33 שנה. רוזנטל ניהלה את מרפאתה כעסק פרטי לכל דבר ועניין, קיבלה בעסק מטופלים שונים, גם ללא כל קשר לקופת החולים, נשאה בכל הוצאות התפעול של העסק והייתה אדון למעשיה. רוזנטל שלטה בהוצאות העסק כמו גם בהכנסותיו. לאור זאת, נקבע כי רוזנטל הייתה קבלן עצמאי ובינה לבין קופת החולים לא התקיימו יחסי עובד-מעביד.  
 
ואולם – בית הדין המשיך ובחן את תביעתה של רוזנטל לפיצויי פיטורין, הגם שנקבע על ידו כי בין הצדדים לא היו יחסי עובד מעביד (!)
 
 בית הדין קבע כי ייתכנו מקרים יוצאי דופן, בהם יהא זכאי קבלן עצמאי לפיצויי פיטורין ממזמין העבודה. בית הדין קבע כי הואיל והוכח כי רוזנטל היתה תלויה בקופת החולים מבחינה כלכלית שנים רבות וכי עיקר הכנסותיה נבעו מקשריה עם קופת החולים – זכאית רוזנטל לפיצויי פיטורין.
 
לזכותה של רוזנטל נפסקו פיצויי פיטורין בסך 330,000 ₪.
 
פסק הדין מהווה עדות למגמת בתי הדין לעבודה, להרחיב את הזכאות לזכויות סוציאליות שונות וזאת אף אם החוק היבש אינו מעניק זכויות אלה.
 
ניתן כמובן, להתגבר על סיכון זה, באמצעים משפטיים שונים, אולם השלב הראשון הוא להיות מודע לאפשרות זו, ביחסים שביניכם לבין קבלן עצמאי.
 
Shopping Basket